Přístaviště - technické parametry

Vlastní přístaviště je realizováno tříúrovňovou betonovou deskou (výška 30cm, 50cm a 70cm nad běžnou hladinou) o délce 30m osazenou 9 úvazníky (pacholaty). K přístavišti vede asfaltová cesta. Sjezdová rampa, umožňující příjezd vleků s loďmi až k hladině řeky NEBYLA realizována.

Kontakt

Vnitrozemská lodní doprava Nela Kadlčková
Marxova 1763/50
695 01 Hodonín
TEL +420 736 288 966
MOB +420 605 781 172
Celkový počet návštěv:
pristavisterohateckolonie@gmail.com